Urząd Gminy Sieciechów

Nowe boisko w Sieciechowie

Przy Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie powstało nowe boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40 metrów. Boisko zostało wyposażone
w nawierzchnię ze sztucznej trawy oraz bramki. Boisko przeznaczone jest do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz piłkę nożną. Całość została ogrodzona piłkochwytami o wysokości 4m wraz z furtką, bramą serwisową. Przy boisku zamontowany jest również stojak na rowery.

Wykonawcą zadania jest firma: BUD-EXPERT z Zielonej Góry.

Zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sieciechów” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
w wysokości 174 242,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł: 393 600,00 zł.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnoścmazowiecka