Urząd Gminy Sieciechów

INFORMACJA

Wójt Gminy Sieciechów informuje  o możliwości składania wniosków o szacowanie  szkód  powstałych w wyniku przymrozków wiosennych.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sieciechów, niekorzystnego  zjawiska atmosferycznego  przymrozków wiosennych  w  miesiącu kwietniu 2024 r., poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód  powstałych w uprawach.

Wniosek dostępny na stronie internetowej urzędu ( Wniosek o oszacowanie szkód (PDF) lub w Urzędzie Gminy Sieciechów.

Termin  składania wniosków od 22 maja 2024 do 12 czerwca 2024  w sekretariacie Urzędu Gminy parter pokój nr 4.

Do wniosku należy dołączyć :

- kopie wniosku  o przyznanie płatności bezpośrednich  złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  na 2024.,

- kopię  zgłoszenia  do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt  lub kserokopię  księgi stada  lub paszportu,

- kopię polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych (jeśli były ubezpieczone).

 

                                                                                Wójt Gminy Sieciechów