Urząd Gminy Sieciechów

Słowiki Stare

Liczba ludności - 254

Sołtys wsi: Aleksandra Berent- Kowalik