Urząd Gminy Sieciechów

Występ

Liczba ludności - 103
Sołtys wsi: Magdalena Grzebalska