Urząd Gminy Sieciechów

Nagórnik

Liczba ludności -140

Sołtys wsi: Anna Majdak