Urząd Gminy Sieciechów

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ

11 lipca 2019

Urząd Gminy w Sieciechowie zawiadamia producentów rolnych,  których uprawy zostały uszkodzone w wyniku suszy, że mogą składać wnioski o szacowanie szkód.

Zgodnie z raportem Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej  prowadzonym przez Instytut Uprawy  Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach  na terenie Naszej Gminy  susza wystąpiła  w glebach  I kategorii w następujących uprawach zboża jare, rzepak i rzepik  oraz krzewy owocowe. 

 

Oszacowanie strat musi być zakończone przed zebraniem plonu.

Termin składania wniosków do 25 lipca 2019 r.

 

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy lub  ze strony Naszego Urzędu .

Do wniosku producent rolny zobowiązany jest dołączyć:

- wykaz działek deklarowanych do płatności na bieżący rok;

- kopię zgłoszenia  do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) /księga stada/  Paszporty;

- we wniosku należy  podać wszystkie uprawy zgodnie ze złożonym  wnioskiem do ARiMR ;

 

Wnioski  można składać w biurze podawczym Urzędu Gminy /parter / pokój nr 3.

 

 Sieciechów, dnia 10.07.2019 r.                                                       Wójt Gminy Sieciechów

                                                                                                              Arkadiusz Guba

 

 

Pliki do pobrania