Urząd Gminy Sieciechów

PODPROGRAM 2018 – efekty

11 lipca 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

Pomoc żywnościowa trafiła do 200 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 9,54784 ton żywności;

- 100 paczek żywnościowych;

-  posiłków;

W ramach Podprogramu 2018 dla 22 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne - 1 spotkanie dla  22 uczestników

• Żywieniowe – dietetyczne - 1  spotkanie dla 22 uczestników

• Kulinarne - 1 spotkanie dla 22  uczestników