Urząd Gminy Sieciechów

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

18 lipca 2019

W dniu 18.07.2019 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie przy ul. 11-go Listopada 2 został przeprowadzony I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieciechów położonej w obręb Zajezierze ark. mapy nr 3 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 462/2 o pow. 0,2626 ha.