Urząd Gminy Sieciechów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

4 września 2019

Wójt Gminy Sieciechów ogłasza II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Gminy Sieciechów położona w obrębie Zajezierze - ark.3 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 462/2 o powierzchni 0,2626ha. Stan prawny działki jest ujawniony w księdze wieczystej RA1K/00048668/6.

Pliki do pobrania