Urząd Gminy Sieciechów

Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Dot. rozszerzenia od 1 grudnia 2019 r. działalności SPZZOZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.