Urząd Gminy Sieciechów

Informacja

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 122) Wójt Gminy Sieciechów zwraca się z prośbą o zaopiniowanie projektu  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieciechów na 2020 rok.”