Urząd Gminy Sieciechów

WNIOSEK

18 marca 2020

o dofinansowanie z budżetu gminy zabiegu sterylizacji suki właścicielskiej w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów.