Urząd Gminy Sieciechów

Ogłoszenie

4 września 2020

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieciechów przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomość położona w obrębie Sieciechów, gm. Sieciechów składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 3502/1 o powierzchni 0,0456 ha i 3501/2 o powierzchni 0,0404 ha

Pliki do pobrania