Urząd Gminy Sieciechów

Telefony

Urząd Gminy Sieciechów
ul. Rynek 16
Centrala tel. (048) 621 60 08
fax.(048) 621 60 08 w.32

 
Wójt Gminy tel. (048) 621 60 08 w. 20
Przewodniczący Rady Gminy tel. (048) 621 60 08 w. 23
Skarbnik tel. (048) 621 60 08 w. 27
Sekretarz tel. (048) 621 60 08 w. 25
Gospodarka komunalna tel. (048) 621 60 23 w. 24
USC tel. (048) 621 60 23 w. 22
GOPS tel. (048) 621 60 23 w. 25
Biblioteka Publiczna tel. (048) 621 60 23 w. 23