Urząd Gminy Sieciechów

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Artykuły

  • Dotacja z budżetu Gminy Sieciechów do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

    Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji gminnej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości usytuowanej na terenie Gminy Sieciechów, w celu uregulowania problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy. Dotacje przeznaczone będą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie nie przewiduje się, zgodnie z Programem Ochrony Środowiska lub innymi dokumentami strategicznymi gminy, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej  bądź też w przypadku, gdy podłączenie do istniejącej sieci jest niemożliwe z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadnione ekonomicznie.

    Wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia przyjmowane są od dnia 23 lutego 2023 roku.

    Czytaj Więcej o: Dotacja z budżetu Gminy Sieciechów do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków