Urząd Gminy Sieciechów

GOPS

Artykuły

 • WSPIERAJ SENIORA

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie informuje, że Gmina Sieciechów przystąpiła do realizacji programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020. Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla seniorów 70+, którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid- 19.

  Czytaj Więcej o: WSPIERAJ SENIORA
 • PODPROGRAM 2019 – efekty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  styczeń 2020 – wrzesień 2020.

  Czytaj Więcej o: PODPROGRAM 2019 – efekty
 • Program POPŻ Podprogram 2020

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie informuje mieszkańców, że Gmina Sieciechów bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020. W związku z powyższym osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w formie żywności proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie w terminie do 30 października 2020 roku.

  Czytaj Więcej o: Program POPŻ Podprogram 2020
 • UWAGA RODZICE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie informuje, że od 01.10.2020 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w sprawie funduszu alimentacyjnego, a od 01.11.2020 r. w sprawie świadczeń rodzinnych.

  Czytaj Więcej o: UWAGA RODZICE