Urząd Gminy SieciechówStrona główna

Przekaż 1% w gminie Sieciechóww gminie SieciechówProjekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

Smaki Ziemi Kozienickiej - Gmina Sieciechów


NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2020 R.


Urząd Gminy Sieciechów informuje, iż na PSZOK (w Sieciechowie na ul. Wiślanej, w kierunku Łojów) nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, z wyjątkiem gruzu. Wszystkich zainteresowanych odpłatnym (50 złotych) odbiorem odpadów budowlanych i rozbiórkowych sprzed posesji prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Sieciechów: tel. (48) 62 16 008 w. 33 lub (48) 62 16 023 w. 24.


Aktualności

Zawiadomienie

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji dla inwestycji zamierzonej przez Władysława Łokieć „BEGOMEX-WL” ul. Kanałowa 10/12 lok. 102, 26-600 Radom  działającego w imieniu Inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

19 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie

LGD "Puszcza Kozienicka" zaprasza na bezpłatne warsztaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" zaprasza mieszkańców z obszaru objętego LSR na warsztaty animacyjne, zgodnie z Planem Komunikacji LSR 2014-2020.

11 lutego 2020
Czytaj więcej o: LGD "Puszcza Kozienicka" zaprasza na bezpłatne warsztaty

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Sieciechowie informuje, iż w dniach 18-19 lutego 2020 roku (wtorek-środa) w godzinach 8:00-15:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody spowodowana wymianą armatury wodociągowej.

11 lutego 2020
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej.

Starosta Kozienicki podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres 5 lat, w drodze przetargowej.

10 lutego 2020
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

dla budowy budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego, na części działek nr ewid. 82 i 83   położonych w miejscowości Zajezierze w gminie Sieciechów.

6 lutego 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Informacja

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 122) Wójt Gminy Sieciechów zwraca się z prośbą o zaopiniowanie projektu  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieciechów na 2020 rok.”

31 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja o konsultacjach

W związku z planowaną przebudową Drogi Krajowej nr 48 prosimy mieszkańców Gminy Sieciechów o zgłaszanie uwag  do przedstawionej w załączeniu koncepcji przebudowy drogi. Termin wnoszenia uwag upływa dnia 6 lutego 2020 r.

29 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja o konsultacjach

Szkolenie chemizacyjne

Zapraszamy Roników na SZKOLENIE CHEMIZACYJNE, które odbędzie się 12 lutego 2020 r. o godz. 9:30 w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie ul. Szkolna 1 .

29 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Szkolenie chemizacyjne