Przedsiębiorco, przypominamy o obowiązku wpłat na fundusze promocji!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 marca 2018

Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych {Dz. U. z 2017 r. poz. 2160) przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania wpłat na fundusze promocji. Wraz z wpłatą zobowiązani są również do złożenia do Dyrektora Generalnego KOWR, za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego dla siedziby przedsiębiorcy, deklaracji, w której określona zostanie min.: wartość netto, kwota wpłat na fundusze promocji pobrana od dostawców i kwota wpłat na fundusze naliczona do odprowadzenia.