INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIECIECHÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 marca 2019

Urząd Gminy Sieciechów informuje, że od dnia 01.03.2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych.

Stawka za odpady będzie wynosić:

- segregowane 10,00 zł od osoby/miesięcznie,

- niesegregowane 24,00 zł od osoby/miesięcznie.

System gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców gmin opłat – na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Informuje się również mieszkańców, że będą przeprowadzane kontrole odnośnie zadeklarowanego sposobu oddawania odpadów, a faktycznie wystawianych odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości będzie naliczana opłata jak za odpady niesegregowane, czyli 24,00 zł od osoby/miesięcznie. Prosimy o zwrócenie większej uwagi na segregację odpadów, gdyż pozwoli to nam zredukować koszty wywozu odpadów i osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu.

Opłaty proszę uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sieciechów (ten sam numer dla opłat za podatek i pobór wody) : 26 8736 0006 2007 3712 9671 0001.