Komisje Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 grudnia 2018

Skład Komisji Rady Gminy

KOMISJA OGÓLNOSPOŁECZNA

Henryk Aleksander Abramczyk -Przewodniczący Komisji
Paweł Witosław - Zastępca Przewodniczącego
Barbara Czerska - członek
Monika Agnieszka Krawczyk- członek
Jadwiga Piórkowska-członek

KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI GMINY

Marek Chołuj - Przewodniczący Komisji
Agnieszka Kuś - Zastępca Przewodniczącego
Stanisław Potyra - członek
Mirosław Pułka - członek
Justyna Pachnia - członek

KOMISJA REWIZYJNA

Piotr Jan Bieniarz - Przewodniczący Komisji
Ryszard Bogusław Kupis – Zastępca Przewodniczącego
Anna Kowalczyk - członek
Mirosław Szewc - członek
Daniel Drachal - członek

KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI

Piotr Jan Bieniarz - Przewodniczący Komisji
Marek Chołuj - Zastępca Przewodniczącego
Henryk Aleksander Abramczyk - członek
Stanisław Potyra - członek.