Jesteś tutaj: Start / Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

WYKAZ PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ OPRÓŻNIANIEM ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ITRANSPORTEM NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCHNA TERENIE GMINY SIECIECHÓW

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy Sieciechów informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. obowiązywać będą następujące stawki opłat za odpady komunalne:

  • odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny - 15,00 zł od osoby/miesięcznie,
  • jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny - 30,00 zł od osoby/miesięcznie.
18 marca 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 122) Wójt Gminy Sieciechów zwraca się z prośbą o zaopiniowanie projektu  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieciechów na 2020 rok.”

31 stycznia 2020

Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Dot. rozszerzenia od 1 grudnia 2019 r. działalności SPZZOZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

1 stycznia 2020

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIECIECHÓW I MIEJSCOWOŚCI FORT BOREK W GMINIE GNIEWOSZÓW O CENIE WODY I ŚCIEKÓW OD 18 STYCZNIA 2020 ROKU

3 stycznia 2020

UWAGA !!! Zmiana nr rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 16 października 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 30 8736 0006 2007 3712 9671 0026

Wpłat można dokonywać również jak dotychczas u sołtysów.

Wójt Gminy Sieciechów
/-/ Arkadiusz Guba

18 października 2019

• Odpady komunalne

• Stawki i opłaty