Jesteś tutaj: Start


Strona główna

Zdalna szkoła
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

O G Ł O S Z E N I E

W związku z koniecznością opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieciechów na lata 2021-2025 oraz dostosowania do Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego, Gmina Sieciechów przeprowadza inwentaryzację źródeł ciepła (pieców, piecokuchni, odnawialnych źródeł energii itp.) znajdujących się we wszystkich budynkach na terenie Gminy Sieciechów.
Ankieta online znajduje się pod adresem: https://forms.gle/MSynaUo8Hvp573pk8
Ankieta jest szczegółowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 20 minut.
Prosimy o uzupełnienie ankiety do 30 września 2020 roku.
Pracownicy Urzędu Gminy Sieciechów będą także w terenie przeprowadzać inwentaryzację.
Ankietę można również uzupełnić w Urzędzie Gminy w Sieciechowie oraz w Bibliotece Publicznej w Zajezierzu.
Niewypełnienie ankiety będzie równoznaczne z zakwalifikowaniem źródła ciepła jako pozaklasowego, które podlega wymianie do 2023 roku!


Aktualności

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Sieciechów

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

Powiększ zdjęcie Zdalna%20szkoła

Gmina Sieciechów jest realizatorem rządowego projektu "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". Za pozyskane fundusze w wysokości 54 990,00 zł został zakupiony przenośny sprzęt komputerowy w ilości 26  sztuk. Komputery zostały przekazane szkołom z terenu Gminy Sieciechów, z przeznaczeniem na użytek uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.

4 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Sieciechowie informuje, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sieciechowie na ul. Wiślanej będzie otwarty w dniu 8 sierpnia 2020 roku (sobota) w godzinach 8:00 - 16:00. 15 sierpnia 2020 roku PSZOK będzie zamknięty.

29 lipca 2020
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

XXIII SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY SIECIECHÓW

Na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 )  zwołuję XXIII  Sesję - Nadzwyczajną Rady    Gminy Sieciechów   na   dzień 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) na godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie, ul. 11 Listopada 2.                                                                                                                                                    

27 lipca 2020
Czytaj więcej o: XXIII SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY SIECIECHÓW

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Sieciechów lub ze strony.

24 lipca 2020
Czytaj więcej o: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

OBWIESZCZENIE

o zmianie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

23 lipca 2020
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE

WIZJA ZERO-KONKURS DLA MŁODZIEŻY !

W związku z trwającą kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero-Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

21 lipca 2020
Czytaj więcej o: WIZJA ZERO-KONKURS DLA MŁODZIEŻY !

WYBORY PREZYDENCKIE

Powiększ zdjęcie