Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Park w Sieciechowie

Park w Sieciechowie

Sieciechów - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Budynek Urzędu Gminy (referaty)

Opactwo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 21 kwietnia 2020 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 26 marca 2021 r. o godz.14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy   w Sieciechowie ul. 11 Listopada 2.                                                                                                                                                    

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 1. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 3. Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych.
 4. Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.
 5. Sprawozdanie z wykonania Funduszu Sołeckiego za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Określenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta
 2. Przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieciechów i w miejscowości Borek w Gminie Gniewoszów.
 3. Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2021.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.

Na podstawie Art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z dnia 21 kwietnia 2020 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                      Stanisław Potyra