Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Park w Sieciechowie

Park w Sieciechowie

Sieciechów - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Budynek Urzędu Gminy (referaty)

Opactwo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

XL sesja Rady Gminy Sieciechów

 Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834) zwołuję XL sesję Rady Gminy  Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji planowanej i nadzwyczajnej.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Odpowiedź wójta na zapytania i wnioski radnych.
 7. Zatwierdzenie Budżetu Gminy Sieciechów na 2022 r.
  1. Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy wraz z uzasadnieniem i wnioskami radnych,
  4. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2024.
  6. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości;
  2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
  3. sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu;
  4. dokonania zmiany Załącznika nr 2 Uchwały nr XXVIII/145/20 Rady Gminy Sieciechów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2021r;
  5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2022 rok;
  6. wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały nr VI/33/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  7. wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały nr VI/34/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
  8. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.;
  9. ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;
  10. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024;
  11. Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2021 r.;
  12. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieciechów.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.