Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Park w Sieciechowie

Park w Sieciechowie

Sieciechów - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Budynek Urzędu Gminy (referaty)

Opactwo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

XLVIII sesja Rady Gminy Sieciechów

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji planowanej.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Odpowiedź wójta na zapytania i wnioski radnych.
7. Raport o stanie gminy, w tym:
1) debata;
2) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sieciechów.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2021 rok;
1) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2021 rok;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Wójta Gminy Sieciechów z wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
1) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieciechów w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sieciechów;
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
3) dyskusja,
4) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy Sieciechów za rok 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach.
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025;
3) zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2022 r.
11. Sprawy różne i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Potyra