Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Park w Sieciechowie

Park w Sieciechowie

Sieciechów - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Budynek Urzędu Gminy (referaty)

Opactwo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

LI sesja Rady Gminy Sieciechów

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) zwołuję LI sesję Rady Gminy Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 14 września 2022 r. o godz. 13.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji planowanej oraz XLIX i L sesji nadzwyczajnych.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Odpowiedź wójta na zapytania i wnioski radnych.
7. Wystąpienie Starosty Powiatu Kozienickiego.
8. Funkcjonowanie Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości;
2) zbycia nieruchomości;
3) przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sieciechów na lata 2022 – 2025”;
4) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Sieciechów;
5) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych prowadzonych przez Gminę Sieciechów;
6) udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Powiatu Kozienickiego;
7) zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2022 r.
10. Sprawy różne i informacje.
11. Zamknięcie obrad.