Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Park w Sieciechowie

Park w Sieciechowie

Sieciechów - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Budynek Urzędu Gminy (referaty)

Opactwo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

LVIII sesja Rady Gminy Sieciechów

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję LVIII sesję Rady Gminy Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji planowanej i nadzwyczajnej.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Odpowiedź wójta na zapytania i wnioski radnych.
7. Podsumowanie pracy Rady Gminy i Komisji za 2022 rok.
8. Plan pracy Rady na 2023 rok:
1) Pojęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sieciechów na 2023 rok;
2) Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2023 rok
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sieciechów w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach;
2) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok;
3) zmieniająca uchwałę nr IV/22/18 Rady Gminy Sieciechów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
4) zmieniająca uchwałę nr IV/23/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywność lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023;
5) zmieniająca uchwałę nr IV/24/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
6) wyrażenia zgody odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości;
7) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieciechów;
8) udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Sieciechów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Sieciechowie;
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Potyra