Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Park w Sieciechowie

Park w Sieciechowie

Sieciechów - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Budynek Urzędu Gminy (referaty)

Opactwo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

LXXIII Sesja Rady Gminy Sieciechów

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LXXIII Sesję Rady Gminy Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 22 marca 2024 r. (piątek) o godz. 15:00 w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji planowanej.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Odpowiedź wójta na zapytania i wnioski radnych.
7. Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r.
8. Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za 2023 r.
9. Realizacja inwestycji prowadzonych przez gminę w 2023 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na 2024 rok”;
2) ustalenia stawki opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Zajezierzu;
3) przyjęcia regulaminu korzystania z bezpłatnych parkingów będących własnością Gminy Sieciechów;
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027;
5) zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2024 r.
11. Sprawy różne i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Potyra