Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Park w Sieciechowie

Park w Sieciechowie

Sieciechów - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Budynek Urzędu Gminy (referaty)

Opactwo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Rok 2014

W 2014 roku w Gminie Sieciechów zostały przeprowadzone następujące zadania inwestycyjne i przetargowe:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowościach Zbyczyn – Głusiec – etap V
Wykonawca zadania został wyłoniony w formie przetargu nieograniczonego i została nim firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100Lubartów, 26-700 Zwoleń z ceną brutto za wykonanie zadania: 104 850,91zł W ramach zadania wykonano:długość 385 mb i szerokość 4 mb planowanej nawierzchni rodzaj podbudowy: wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowym z zagęszczeniem mechanicznym.rodzaj nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powierzchnia nawierzchni. 1635 m2 ilość: 1 i grubość: 5 cm. warstw nawierzchni roboty dodatkowe: wykonanie poboczy szer. 0,75 m, Zadanie zostało dofinansowane z ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 50 000,00zł.

2. Remont parkingu przy cmentarzu w Sieciechowie.
Remont polegał na wymianie nawierzchni parkingu z bloczków betonowych.Prace były wykonywane przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i pracowników interwencyjnych.

3. Przebudowa dróg gminnych (ul. Parkowa i ul. Ogrodowa) w Zajezierzu.
Prace polegały na wykorytowaniu, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku i ułożeniu zakupionych z funduszu sołeckiego bloczków betonowych na szerokości 4 metrów, wykonano ok. 640 m2nawierzchni. Prace były wykonywane przez pracowników firmę: LATAŁA P&W s.c. ROBOTY DROGOWE Janików Folwark 15, 26-900 Kozienice, koszt budowy wynosił: 46,74 zł brutto/1m2 .Roboty zostały sfinansowane z „funduszu sołeckiego" sołectwa Zajezierze.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów"
Wykonawca zadania został wyłoniony w formie przetargu nieograniczonego i została nim firma: ProKoBud Projektowanie, Konsultacje, Budowa Grzegorz Korzeniewski ul. Melanii 16, 05-500 Piaseczno – Chyliczki z ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 92 250,00 zł.W chwili obecnej czekamy na wydanie decyzji - pozwolenia na budowę.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słowiki Stare – Leśna Rzeka.
Prace polegały na wykorytowaniu, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku i ułożeniu zakupionych z funduszu sołeckiego bloczków betonowych na szerokości 4 metrów, wykonano ok. 320 m2nawierzchni. Prace były wykonywane przez pracowników firmę: LATAŁA P&W s.c. ROBOTY DROGOWE Janików Folwark 15, 26-900 Kozienice, koszt budowy wynosił: 30,38 zł brutto/1m2 .Roboty zostały sfinansowane z „funduszu sołeckiego" sołectwa Słowiki Stare

6. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zajezierzu.
Prace polegały na ociepleniu budynku styropianem i położeniem siatki i kleju. Wykonano również remont podjazdu dla niepełnosprawnych. Prace były wykonywane przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i pracowników interwencyjnych.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słowiki Nowe.
Prace polegały na wykorytowaniu, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku i ułożeniu zakupionych z funduszu sołeckiego bloczków betonowych na szerokości 4 metrów, wykonano ok. 620 m2nawierzchni. Prace były wykonywane przez pracowników firmę: LATAŁA P&W s.c. ROBOTY DROGOWE Janików Folwark 15, 26-900 Kozienice, koszt budowy wynosił: 16 548,24 zł brutto.Roboty zostały sfinansowane z „funduszu sołeckiego" sołectwa Słowiki Stare

8. Zakup kruszonego betonu do utwardzenia dróg gminnych.
Zakupiono ok. 1000 ton kruszonego betonu. Dostawcą była firma: TRANS –SYP 24-100 Puławy ul. Składowa 10, z ceną netto: 35,00 zł /1 tonę łącznie z transportem. Ponad to zostało skruszone ok. 620 ton betonu zgromadzonego przez Referat Gospodarki Komunalnej który został również wykorzystany do remontu dróg gminnych.

9. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych.
Remont polegał na uzupełnieniu ubytków w nawierzchniach asfaltowych emulsją i grysami w ilości ok. 795,75 m2.Wykonawcą zadania była firma: DRO-REM S.C. ul. Rodziny Ziętalów 5A, 26-600Radom z ceną netto ustaloną po negocjacjach – 25 zł/1m2. Łączny koszt wyniósł: 24 469,31 zł brutto.

10. Ułożenie chodnika przy szkole w Sieciechowie.
Remont polegał na wykonaniu korytowania, warstwy odsączającej z piasku, ułożeniu krawężników i nawierzchni z kostki brukowej. Prace były wykonywane przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i pracowników interwencyjnych. Prace zostały sfinansowane z „funduszu sołeckiego" miejscowości Sieciechów.

11. Ułożenie kostki wokół pomnika w miejscowości Kępice.
Prace polegały na wykonaniu korytowania, warstwy odsączającej z piasku, ułożeniu krawężników i nawierzchni z kostki brukowej. Prace były wykonywane przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i pracowników interwencyjnych. Prace zostały sfinansowane z „funduszu sołeckiego"miejscowości Kępice.

12. Remont przepustu średnicy 600mm na drodze gminnej nr 170703W
Prace polegały na: udrożnieniu przepustu, umocnieniu przyczółków,umocnieniu skarpy drogi i ułożeniu betonowych płyt drogowych. Wykonawcą zadania był: Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Henryk Kacperczyk Śmietanki 1c, 26-900 Kozienice. Cena wykonania remontu wynosiła brutto: 8 506,64 zł

13. Remont ulicy Południowej w Sieciechowie.
Remont polegał na wykonaniu korytowania, warstwy odsączającej z piasku, ułożeniu krawężników i nawierzchni z kostki brukowej. Prace były wykonywane przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i pracowników interwencyjnych. Prace zostały sfinansowane z „funduszu sołeckiego" miejscowości Sieciechów.

14. Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka Wojcieszkowska.
W ramach prac położono dywanik asfaltowy o szerokości 4m i długości 100m, grubości 5 cm.Wykonawca zadania była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, 26-700 Zwoleń z ceną brutto za wykonanie zadania: 15 000 zł. Prace zostały sfinansowane z „funduszu sołeckiego" miejscowości Wólka Wojcieszkowska.