INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lipca 2019

Urząd Gminy w Sieciechowie informuje rolników, że w związku z nowym raportem Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy i Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 7 okresu raportowania w okresie od 11.05.2019 do 10.07.2019 na terenie Naszej Gminy susza wystąpiła na I i II Kategorii gleby. Rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód .

Termin składania wniosków do 31.07.2019 r.

Kategoria gleby  I                                                                                     

W następujących uprawach:                                                             

-zboża ozime                                                                                       

-zboża jare                                                                                          

- kukurydza na ziarno                                                                         

-kukurydza na kiszonkę                                                                     

- chmiel                                                                                                 

- tytoń                                                                                                   

 -warzywa gruntowe                                                                          

-krzewy owocowe                                                                              

-drzewa owocowe                                                                               

-truskawki

-rośliny strączkowe

 

Kategoria gleby II

W następujących uprawach:            

-zboża ozime

- zboża jare

- kukurydza na ziarno

- kukurydza na kiszonkę                      

- tytoń

- warzywa gruntowe                                                                                                            

- krzewy owocowe         

- truskawki                                                                                         

 -rośliny strączkowe                                         

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy  lub ze strony Naszego Urzędu lub strony  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Do wniosku producent rolny zobowiązany jest dołączyć :

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności  bezpośrednich na bieżący rok.
  2. Kopię zgłoszenia  do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt(IRZ)
    /księga stada/ paszporty.

Minimalna powierzchnia uprawy która  uległa uszkodzeniu  nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Wnioski można składać w biurze podawczym Urzędu Gminy  na parterze w pokoju nr 3.

 

Sieciechów, dnia 24.07.2019 r.                                        Wójt Gminy Sieciechów