Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 16 marca 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2020

w sprawie sposobu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Sieciechów i jednostkach organizacyjnych Gminy Sieciechów w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS Co V-2

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dniu 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1938 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

W związku z rozprzestrzenieniem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy Sieciechów i pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Sieciechów od dnia 16.03.2020 r., Urząd Gminy Sieciechów oraz jednostki organizacyjne Gminy Sieciechów zostają zamknięte dla interesantów, ale urzędnicy pracują normalnie.

§2.

Sprawy pilne w Urzędzie Gminy będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji poprzez kontakt telefoniczny 48 621-60-08 lub mailowy, urzad@sieciechow.pl, a także przez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP: /whv8vj039y/skrytka.

§3.

Sprawy pilne w Referacie Gospodarki Komunalnej, USC, Ewidencji Ludności będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji poprzez kontakt telefoniczny 48 621-60-23.

§4.

Sprawy pilne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu 48 621-60-23 wew. 25. e-mail: gops@sieciechow.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Kierownikom poszczególnych referatów oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.

Wójt
/-/ Arkadiusz Guba