Jesteś tutaj: Start / Oświata

Oświata

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na terenie Gminy Sieciechów znajdują się trzy placówki oświatowe.
Dwa Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Słowikach Starych oraz w Zajezierzu.
Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie, gdzie mieści się szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Starych Słowikach
Stare Słowiki 9
26-922 Sieciechów
tel. ( 048 ) 624 71 26
Dyrektor: Bożena Wójcicka
www.zspslowiki.pl

Zespoł Szkolno-Przedszkolny
w Zajezierzu
ul. 28 PAL 18
26-922 Sieciechów
tel. ( 048) 621 41 17
Dyrektor: Agnieszka Popis
www.zsp-zajezierze.cba.pl

Zespół Placówek Oświatowych
ul. Szkolna 1
26-922 Sieciechów
Tel. ( 048) 621 60 97
Dyrektor: Sławomir Kowalczyk
Z-ca Dyrektora: Aldona Zimna
www.zposieciechow.pl