Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Park w Sieciechowie

Park w Sieciechowie

Sieciechów - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Budynek Urzędu Gminy (referaty)

Opactwo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

• Odpady komunalne

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy Sieciechów informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieciechów w okresie od 01.01.2020 roku jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MA-GA” Maciej Gabryś, Michał Gabryś, Daniela Kulińska Spółka Jawna, ul. Powały 4, 26-600 Radom.

2) Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieciechów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Sieciechowie na ul. Wiślanej (w kierunku Łojów). Jest on prowadzony przez Gminę Sieciechów, z siedzibą ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów. PSZOK świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Sieciechów i jest otwarty w trzecią sobotę każdego miesiąca w godzinach: 8:00- 16:00. Odpady na PSZOK należy dostarczać własnym transportem i we własnym zakresie.

Zebrane odpady odbierane są przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MA-GA” Maciej Gabryś, Michał Gabryś, Daniela Kulińska Spółka Jawna, ul. Powały 4, 26-600 Radom.

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Firmą zbierającą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w 2020 roku jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MA-GA” Maciej Gabryś, Michał Gabryś, Daniela Kulińska Spółka Jawna, ul. Powały 4, 26-600 Radom. .

Odbiór sprzętu wystawionego przed posesje w 2020 roku odbędzie się 2 czerwca 2020 roku.

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać także na PSZOK, który znajduje się pod adresem: Sieciechów, ul. Wiślana (w kierunku Łojów). PSZOK jest otwarty w trzecią sobotę każdego miesiąca w godzinach: 8:00-16:00.

ROK

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

[%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych [%]

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

[%]

2013

14,74

Nie odbierano odpadów

46,22

2014

15,07

Nie odbierano odpadów

29,71

2015

26,07

Nie odbierano odpadów

0,00

2016

19,24

Nie odbierano odpadów

0,00

2017

14,67

Nie odbierano odpadów

41,23

2018

22,38

Nie odbierano odpadów

30,94

2019

50,45

0,00

17,05