• Odpady komunalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1) Podmiot odbierający odpady komunalne

Urząd Gminy Sieciechów informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieciechów w okresie od 01.01.2020 roku jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MA-GA” Maciej Gabryś, Michał Gabryś, Daniela Kulińska Spółka Jawna, ul. Powały 4, 26-600 Radom.

2) Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieciechów zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RADKOM” przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom.

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Sieciechowie na ul. Wiślanej (w kierunku Łojów). Jest on prowadzony przez Gminę Sieciechów, z siedzibą ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów. PSZOK świadczy usługi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Sieciechów i jest otwarty w trzecią sobotę każdego miesiąca w godzinach: 8:00- 16:00. Odpady na PSZOK należy dostarczać własnym transportem i we własnym zakresie.

Zebrane odpady odbierane są przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MA-GA” Maciej Gabryś, Michał Gabryś, Daniela Kulińska Spółka Jawna, ul. Powały 4, 26-600 Radom.

4) Wykaz firm i adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Firmą zbierającą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w 2020 roku jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MA-GA” Maciej Gabryś, Michał Gabryś, Daniela Kulińska Spółka Jawna, ul. Powały 4, 26-600 Radom. .

Odbiór sprzętu wystawionego przed posesje w 2020 roku odbędzie się 2 czerwca 2020 roku.

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać także na PSZOK, który znajduje się pod adresem: Sieciechów, ul. Wiślana (w kierunku Łojów). PSZOK jest otwarty w trzecią sobotę każdego miesiąca w godzinach: 8:00-16:00.