Jesteś tutaj: Start / Aktualności / INFORMACJA

INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 kwietnia 2019

Urząd Gminy Sieciechów informuje, iż będą przeprowadzane kontrole wystawianych odpadów pod kątem właściwej segregacji. Prosimy o stosowanie się do zasad segregacji wszystkich tych, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za odpady wybrali selektywny sposób gromadzenia odpadów i wnoszą z tego tytułu opłatę w wysokości 10 złotych za miesiąc od osoby.

Przypominamy, iż odpady komunalne dzielimy na następujące frakcje:

- plastik/metal (worek żółty)

- papier (worek niebieski)

- szkło (worek zielony)

- odpady ulegające biodegradacji (worek brązowy)

- zmieszane odpady komunalne (worek czarny) – tutaj wrzucamy to, czego nie da się zakwalifikować do jednej z czterech powyższych frakcji, np. pieluchy, styropian opakowaniowy, porcelana itp.

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane są oddzielnie - zbiórka takich odpadów odbędzie się 4 czerwca 2019 roku.

Niezastosowanie się do zasad segregacji, m.in. wystawianie odpadów, które podlegają segregacji w dzień odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (czarnych worków) może skutkować zwiększeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do stawki, jak za odpady niesegregowane, czyli 24 złotych od osoby za miesiąc.