Publikacja sprawozdań finansowych - BILANSU za 2018 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2019

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostek podległych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Słowikach, Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie, sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sieciechów: http://sieciechow.bip.gmina.pl/index.php?id=19