Rozstrzygnięcie konkursu „Surowce wtórne zbierasz - ochronę środowiska wspierasz!”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2019

Dnia 10 maja 2019 roku rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy Sieciechów dla szkół z terenu Gminy Sieciechów na zbiórkę makulatury i butelek plastikowych. Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej młodego pokolenia, wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych i w szkole oraz upowszechnienie wiedzy na temat ekologii.

Nagrodą dla zwycięzców konkursu jest wyjazd do Muzeum Papiernictwa w Dawnej Królewskiej Fabryce Papieru w Konstancinie-Jeziornie w czerwcu br. Z każdej szkoły biorącej udział w konkursie, została wybrana jedna klasa, która zebrała najwięcej makulatury i butelek plastikowych łącznie w przeliczeniu na jednego ucznia.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w terminie od 11 stycznia do 30 kwietnia br. zebrali łącznie ponad 8 ton makulatury i ponad 600 kilogramów butelek plastikowych.
Zwycięzcami konkursu zostały:
- Klasa V z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowikach Starych (zebrała 365,4 kg makulatury i 72,9 kg butelek plastikowych),
- Klasa VI z Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie (zebrała 394 kg makulatury i  98,5 kg butelek plastikowych),
- Klasa VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu (zebrała 2085,5 kg makulatury i 53,2 kg butelek plastikowych),
Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie.

Wójt Gminy Sieciechów
Arkadiusz Guba