Wybory do Izb Rolniczych w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej na dzień 28.07.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2019

Wybory do Izb Rolniczych w tym Mazowieckiej Izby Rolniczej na dzień 28.07.2019 r.

MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH

28 lipca 2019 roku

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 58

W SIECIECHOWIE W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY

 

REJESTRACJA KANDYDATÓW

do  5 lipca 2019 -  zgłoszenie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych MIR do Komisji Okręgowej

do 11 lipca 2019 - zgłaszanie kandydatów na członków Rad Powiatowych MIR do Komisji Okręgowej w dodatkowym naborze

 

Prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej przysługuje osobom fizycznym i prawnym będącym podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkom RSP posiadającym w nich wkłady gruntowe.

 

Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

  • zgłoszenie kandydata
  • oświadczenie o zgodzie na kandydowanie
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego
  • listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia

Druki te można otrzymać w Urzędzie Gminy Sieciechów lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl.

 

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w dniu 17.06.2019 r. Każdy rolnik może sprawdzić, czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie. Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Terminarz i Uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych [PDF]