INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O PRZEDŁUŻENIU TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie  informuje mieszkańców , że Gmina Sieciechów bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

W związku z powyższym osoby zainteresowane  otrzymaniem  pomocy w formie  żywności proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie w terminiepilnym.

 

Informuję, że pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w  najtrudniejszej sytuacji  życiowej, których dochody nie przekraczają 200 % kryterium  dochodowego  określonego  w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1402 zł w przypadku osoby  samotnie gospodarującej oraz 1056 zł na osobę w rodzinie ( dochody netto z miesiąca  poprzedzającego wniosek).  W związku z ograniczoną liczbą osób mogących wziąć udział w Programie, w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby i rodziny o najniższych  dochodach.

Henryka Wojewoda
Kierownik GOPS

W związku z powyższym osoby zainteresowane  otrzymaniem  pomocy w formie  żywności

proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie

 w terminie   pilnym.

Informuję, że pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w

najtrudniejszej sytuacji  życiowej, których dochody nie przekraczają 200 % kryterium

dochodowego  określonego  w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1402 zł w przypadku osoby

samotnie gospodarującej oraz 1056 zł na osobę w rodzinie ( dochody netto z miesiąca

poprzedzającego wniosek).  W związku z ograniczoną liczbą osób mogących wziąć udział w

Programie, w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby i rodziny o najniższych

dochodach.

                                                                        Henryka Wojewoda, kierownik GOPS