Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Zawiadomienie

Zawiadomienie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2020

Urząd Gminy Sieciechów zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz.2096, ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikającej z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze zm.) dla inwestycji zamierzonej przez Gminę Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów pod nazwą „Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 937 położonej w miejscowości Słowiki Folwark w gminie Sieciechów"

zawiadamia, że strony postępowania przed wydaniem przedmiotowej decyzji mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w tutejszym Urzędzie, pokój nr 2, w godz.8:00 - 15:00 zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych wniosków i zastrzeżeń w sprawie.

Pliki do pobrania