Usuwanie azbestu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2020

Wyroby zawierające azbest są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. Nie usuwanie go powoduje zwiększenie ryzyka zachorowalności na choroby płuc (nowotwory). Najczęściej azbest występuje w wyrobach budowlanych – głównie w pokryciach dachowych tzw. eternit.

Emisja włókien azbestu, będących czynnikiem szkodliwym dla organizmu ludzkiego, jest wywołana przez mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest, np. piłowaniem, szlifowaniem narzędziami szybkoobrotowymi oraz podczas naturalnego procesu destrukcji.

Cechą szczególną azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia powodując po wielu latach zmiany chorobowe.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przewiduje, że ze względu na zagrożenie jakie one stwarzają, powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku.

Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania tych wyrobów ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują.

Gmina Sieciechów chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców stwarza możliwość uzyskania sfinansowania powyższych działań.

Właściciele zabudowanych nieruchomości z terenu Gminy Sieciechów, mogą ubiegać się o bezgotówkowe sfinansowanie w/w działań. W ramach tego finansowania Gmina Sieciechów zapewnia bezpłatny odbiór odpowiednio zabezpieczonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (ułożonych na palecie i zafoliowanych).

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planują demontaż tego pokrycia dachowego w I połowie 2020 roku, mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Odbiór płyt azbestowych będzie realizowany wyłącznie na podstawie złożonego wcześniej wniosku!!!

Wnioski znajdują się w budynku Urzędu Gminy Sieciechów przy ul. 11 Listopada 2 w Referacie Gospodarki Komunalnej.

Dofinansowanie obejmuje odbiór, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmuje demontażu i dopłaty do zakupu i montażu nowego pokrycia  dachowego.