INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2020

                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie  informuje mieszkańców , że Gmina Sieciechów bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2020.

 W związku z powyższym osoby zainteresowane  otrzymaniem  pomocy w formie  żywności proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie w terminie  od 02 września 2020 r. do 30 września 2020 roku.  Informuję, że pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji  życiowej, których dochody nie przekraczają 200 % kryterium dochodowego  określonego  w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł na osobę w rodzinie ( dochody netto z miesiąca poprzedzającego wniosek, tj. z sierpnia 2020 r.).  W związku z ograniczoną liczbą osób mogących wziąć udział w Programie, w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby i rodziny o najniższych dochodach.

                                                                                             Henryka Wojewoda, kierownik GOPS

 Sieciechów,02.09.2020  r.